ویدئوها

ویدئوهای منتخب از برگزاری کارگاه های مختلف علمی، آموزشی و تفریحی شباهنگ

 

کارگاه های آزمایشات مهیج

 

کارگاه های پخت پنکیک

 

کارگاه های کاسه شکلاتی

 

 

کارگاه های ساخت هواپیما موتور کشی

 

 

کارگاه های ساخت اسلایم

ساخت اسلایم به روش شباهنگ

 

کانون فرهنگی تربیتی ترنم، پایگاه علمی آموزشی شباهنگ در منطقه ۴